Kimon Tousmanof

Kimon Tousmanof

Former employee (LEO Center for Service Robotics)

Room CR 3607
Phone
E-mail k.tousmanof@utwente.nl