Jianbo Zhang

Jianbo Zhang MSc

Former employee (PhD Candidates)

Room Hogekamp 8164
Phone +31 (0)53 489 2778
E-mail J.B.Zhang@el.utwente.nl